Literatura a odkazy

Odkud čerpáme informace.

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se odpadovým hospodářstvím České republiky. Témata se týkají především předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování. Zabýváme se také druhotnými surovinami, náhradními palivy, ale i odstraňováním ekologických zátěží. Současně je fórem k výměně zkušeností a informování o nejnovějších trendech a změnách v legislativě u nás i v Evropské unii.

www.odpadoveforum.cz/cz/

www.predchazeniodpadu.cz

www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/