Legislativa

 

Zákon č.185/2001 Sb. – zákon o odpadech a změně některých zákonů

Program předcházení vzniku odpadů  schválený vládou 27. 10. 2014

Vyhláška č. 321/2014 Sb.  o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů