Veřejné plochy

Veřejnou zelení se rozumí parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.

Musíme tedy počítat i s chatovými osadami, zahrádkářskými koloniemi atd.

Před započetím komunitního kompostování se doporučuje provést výpočet produkce zeleného kompostu a ověřit dostatečné plochy k jeho aplikaci na údržbu a obnovu veřejné zeleně. Uvažujeme-li plochy veřejné zeleně v obci, používá se pro výpočet výtěžnosti zelené hmoty koeficient 4,5 až 16 tun / ha za rok. Uvažujeme-li průměrnou hodnotu 10 tun / ha za rok, dokáže komunitní kompostárna o kapacitě 150 tun ročně "zpracovat" zelenou hmotu z cca 10 ha, uvažujeme-li, že jsou v komunitní kompostárně zpracovávány i jiné materiály (listí, dřevní štěpky atd.) 

Znamená to rovněž, že z každého ha zelené plochy vyprodukujeme 3 – 6 tun kompostu v závislosti na počtu sečí, intenzitě hnojení a zalévání zeleně.

Plochy fotbalových hřišť mohou mít výtěžnost až 25 tun / ha za rok. Pokud zvolíme komunitní kompostování, musíme předpokládat, že získáme až 8 tun zeleného kompostu ročně.

Tyto orientační kalkulace vycházejí z předpokladu, že je v obci podporován systém domácího kompostování, např. zápůjčkami kompostérů.

Při kapacitě komunitní kompostármy 150 tun / rok musíme předpokládat, že vyrobíme 100 tun kompostu za rok.

Využití kompostu:

- hnojení veřejné zeleně, rekultivace skládek atd.

- po registraci hnojení zemědělské půdy, zahrad občanů atd.

Doporučené dávkování:

- doporučená dávka cca 2 kg / m² (20 tun / ha) a tuto aplikaci opakovat nejdříve za 3 roky od předchozí aplikace

- při zapravení do půdního profilu o hloubce 5 – 10 cm může být jednorázová dávka až 60 tun / ha, další dávku je možné provést nejdříve za 8 let.