Vhodné materiály

Vhodné materiály:                                                                                                                          

 • zbytky ovoce, zeleniny a květin   
 • lepenka, papírové ručníky
 • posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
 • třísky, piliny, hobliny, kůra, štěpky
 • trus hospodářských zvířat  (králíci, slepice)
 • popel ze dřeva

 

Nevhodné materiály

 • zbytky jídel
 • chemicky ošetřené materiály
 • rostliny napadené chorobami
 • slupky z tropického ovoce, pecky
 • popel z uhlí
 • noviny a časopisy
 • oddenkový plevel
 • sáčky od vysavačů

 

Základní podmínky pro kompostování s EM:

 • vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, žížal atd.)
 • ideálně v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
 • vlhkost materiálu udržujeme 50 – 60 %
 • ukládaný materiál není nutno míchat (metoda "Lasagne")
 • hrubší suroviny je před kompostováním vhodné podrtit na malé části
 • pro urychlení procesu kompostování přidáme tenké vrstvy hotového kompostu