Kompostování s EM

Efektivní mikroorganismy - EM™ je obchodní značka odkazující na skupinu mikrobiálních produktů.

Tato technologie se v posledních dvou desetiletích stala uznávanou nejen v rostlinné a živočišné výrobě, ale i při kompostování organického odpadu, čištění odpadních vod, redukci zápachů a sanaci životního prostřední.

V oblasti zemědělství je používán zejména produkt Flora Vital Agro. Je to roztok obsahující směs vybraných druhů mikroorganismů. Všechny jsou vzájemně kompatibilní a koexistují společně v melasové kultuře. Jeho prospěšnost při ošetřování a přípravě půdy je popsána v prospektu produktu.

Základní zásadou působení EM™ je interakce a využití mikroorganismů, které se již v určitém prostředí vyskytují.

Díky těmto vlastnostem je produkt účinný i za proměnlivých podmínek a při každém jeho použití dochází k celé řadě pozitivních jevů probíhajících v souladu s přírodou a nikoli proti ní. Přirozeně eliminují škodlivé bakterie z prostředí, ve kterém jsou aplikovány, přičemž současně posilují přirozenou mikroflóru svého okolí, jsou tedy "prospěšné". Jejich nezávadnost je doložena certifikáty, umožňující jejich použití i v ekologickém zemědělství.

Jejich stěžejní vlastostí je skutečnost, že přípravky EM obsahují aerobní i anaerobní kultury bakterií a pracují tedy jak v aerobním, tak i v anaerobním prostředí.

Výše popsaných vlastností a účinků pomocného rostliného přípravku Flora Vital Agro je výhodné a prospěšné využít i při kompostování, a to zejména v komunitních kompostárnách. Objemy jednotlivých surovin vkládaných do kompostu jsou během roku nevyvážené (je-li mnoho posečené trávy, není listí, popř. štěpky). Zakládka je tedy z hlediska vstupních surovin zpočátku nevyvážená, hromadí se posečená tráva. Je prospěšné ji ošetřit postřikem přípravku Flora Vital Agro a zabránit tak rozšíření patogenů a plísní a zabránit tvorbě škodlivých výluhů, které provází i silný zápach. Ošetřenou zakládku překryjeme plachtou a v zakládce proběhne aerobní proces. Použité vstupní suroviny totiž v tomto případě zpravidla neumožní nastartování správného aerobního kompostovacího procesu, i kdybychom hromadu přehazovali nebo prováděli aeraci pomocí kompresoru. Každou další přijatou dávku materiálu pro kompostování s touto zakládkou promícháme a vytvoříme zakládku novou, kterou opět ošetříme postřikem EM. Tímto postupem zpracujeme veškeré materiály až po spadané listí a dřevní štěpky. 

Až v tomto okamžiku jsou vytvořeny podmínky požadované pro zdárný aerobní proces kompostování, který je použitým přípravkem EM rovněž podporován. Pokračujeme v přehazování jednotlivých založených zakládek v souladu s technologií. Travní hmotu můžeme ukládat do kompostů i na místech jejího vzniku (parky, hřiště atd.), po ovadnutí ji rovněž ošetříme přípravkem EM. Podrobnější popis je uveden v sekci komunitní kompostování. Často potřebujeme zpracovat i stávající staré hromady, které postupně vznikaly na území obce. Metodika je podrobně popsána v postupech u jednotlivých provedených aplikací.

 

Tímto způsobem zabráníme negativním jevům, které při kompostování často nastávají a zároveň obohatíme výsledný produkt, zelený kompost, o "prospěšné mikroorganizmy". Aplikací kompostu na veřejné plochy obce dosáhneme příznivého působení na půdu, popsané v prospektu. Jedná se zejména o stimulaci rozvoje rostlin a ochranu před nákazami a škůdci.

 

domácího kompostování v kompostérech se nám zpravidla nepodaří nastartovat aerobní proces vůbec, příčiny jsou popsány v sekci domácí kompostování. V tomto případě v kompostéru proběhne anaerobní proces (fermentace), jehož produkt je kompostu podobný, má však vyšší jednotkovou hmotnost (až 700g/litr) a je v něm zachováno více minerálů a živin ve formě přijatelnější pro rostliny, viz etiketa Flora Vital urychlovač kompostování - etiketa, na které je popsán i způsob aplikace. Vyprodukované komposty jsou již 3 roky průběžně testovány a hodnoty laboratorních rozborů splňují parametry definované pro kompost nejvyšší kvality.