Domácí kompostování

Až 40 % odpadků v našich domácnostech tvoří takzvaný bioodpad (BRO), který končí zpravidla v popelnicích. Je to škoda, bioodpad lze totiž zkompostovat na velmi kvalitní hnojivo.

Získáte výživu pro zahradu i balkonové truhlíky a navíc pomůžete Vaší obci. Vámi zpracovaný bioodpad se nestane odpadem, který je obec povinna shromažďovat a následně zpracovávat. To přináší náklady, které se samozřejmě promítají do poplatku, který každoročně uhradíte obci.

V rámci domácího kompostování se nejedná o využívání odpadu, ale o využívání biologicky rozložitelných materiálů. Domácím kompostováním se tedy zapojíte do systému "Předcházení vzniku odpadu".

 Pro kompostování můžeme využít:

  • plastový kompostér ZDE
  • kompostér vyrobený vlastními silami, např. dřevěný ZDE

Více informací získáte v sekci Pracovní postupy.

Pro aktivaci biologických procesů v kompostérech doporučujeme přípravek Flora Vital Kompost podporující biologický proces, v tomto případě anaerobní proces – fermentaci. Tento proces probíhá bez přehazování a materiál je ukládán do kompostéru během sezony postupně, a to v malých objemech. Nelze tedy prakticky dodržet pravidla pro aerobní způsob kompostování, která jsou ke kompostérům výrobci dodávána.     

Viz Kompostér plastový Využijte Akční ceny přípravků pro domácí kompostování.

Postup aplikace je zřejmý z etikety:

Flora Vital kompost - etiketa 0,5 litru.pdf

 

Dosažená kvalita kompostu je zřejmá z výsledku rozborů:

Posouzení kvality kompostu - 2012-2014.pdf