Kompostování

Enviromentální hlediska kompostování

  • Kompost je obnovitelným zdrojem živin pro rostliny
  • Kompost je stabilním hnojivem s organicky vázanými živinami, včetně dusíku
  • Kompost dodává do půdy organickou hmotu a mikroflóru, která pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti i úrodnost půdy
  • Při hnojení kompostem je prokázáno rovněž snížení potřeby pesticidů a  fungicidů
  • Dochází ke snížení emise skleníkových plynů i pachových látek

Kromě organické hmoty dodáme kompostem půdě i čisté živiny, snížíme tedy výrazně jejich potřebu. Literatura uvádí, že cena živin v 1 tuně kompostu se pohybuje mezi 500 až 1.000 Kč. Až třetinu takto vyjádřené ceny dosahuje cena dodaného dusíku ve formě přístupné pro rostliny.


Např. při použití kompostéru s objemem cca 1000 litrů získáme 400 – 500 kg kvalitního kompostu, a to se nám jistě vyplatí!

Pro plochy veřejné zeleně v obci se používá pro výpočet výtěžnosti zelené hmoty koeficient 4,5 až 16 tun/ha za rok. To znamená, že z každého aru zelené plochy vyprodukujeme 30 – 80 kg kompostu v závislosti na počtu sečí, intenzitě hnojení a zalévání zeleně.

Plochy fotbalových hřišť mohou mít výtěžnost až 25 tun/ha za rok. Pokud zvolíme kompostování, musíme mít vytvořen prostor o objemu cca 20 m³ a získáme až 8 tun zeleného kompostu ročně.